شعر و سرود

شعر و سرود

ظرفیت پرشد
عباس یمینی شریف درباره شعر کودک می گوید که شعر کودک کلامی است موزون و زیبا  ، هم از حیث ترکیب صداهاو کلمات و هم از حیث مضمون . در واقع شعری را می توان شعر کودک نامید که از نظر دایره واژگان ، فضای عاطفی ، استفاده از عناصر زندگی کودکانه، اندشه و تفکر با مخاطب واقعی در گروه سنی مورد نظر شاعر تناسب داشته باشد.به کار گرفتن وزن ، قافیه، موسیقی و ریتم در شعر کودک از بدیهیات است.
شعرخوانی برای کودکان با حضور مربی یا پدر و مادر که نقش مربی را ایفا می کنند معنی دار خواهد بود. رساندن کودک به مرحله "شنیدن" و " خواندن" خلاق و پرورش توجه و دقت کودک ، تقویت تفکر منطقی ، توجه به هواس پنجگانه ، توجه به عناصر حسی موجود در اطراف و غنی سازی دایره واژگان از جمله این فوایداست. شنیدن و خئاندن ابزار لازم را برای ارتقای سطح بیان شفاهی به او می دهد. موسیقی سه بخش مهم از وجود کودک  را به صورت همزمان به تکاپو می اندازد و آن عقل ، احساس و جسم اوست.تحقیقات نشان می دهد گوش دادن منفعلانه به موسیقی کودکان را باهوش تر می کند یعنی اگر از سنین کودکی فرزندانتان را در معرض موسیقی بگذارید به روند رشد ذهنی او کمک زیادی کرده اید .

رشته مربی (1 مربی)

موسیقی

موسیقی

مربی موسیقی

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید

 

خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه ایمیل خود راوارد کنید