آموزش نقاشی

آموزش نقاشی

ظرفیت پرشد

دنیای نقاشی ، دنیای عجیب و غریبی است و از همان ابتدای خلقت انسان با او همراه بوده است .

این مطلب آثار و تصاویری است که هنوز بعد از گذشت قرون متمادی در غار ها به جای مانده است دنیای نقاشی دنیایی زیباو پر از احساسات لطیف است و به واقع ، اوج این زیبایی و لطافت در آثاردنیای تخیلات کودکان در کنار پیچیدگی های خاصی که دارد گاهی نیز از سادگی روانی منحصر بهفردی هم برخوردار است که درنقاشی کودکان به خوبی مشخص است . همین نقاشی ها می تواند نقطه ثقلی باشد برای اولیاء و کودکان که از آن به خوبیاستفاده شود.یعنی قبل از هر چیز اولیاء باید باورداشته باشند ، دنیای نقاشی کودکان از جهات مختلفی کاربرد دارد که یکی ازآنها پوشیده و به صورت غیر مستقیم سخن گفتن است که ما سعی داریم این قوه کودکان را به خوبی و با همکاری اولیاءخوبمان پرورش دهیم.

رشته مربی (1 مربی)

نقاشی

نقاشی

مربی نقاشی

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید

 

خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه ایمیل خود راوارد کنید